Anunnaki: Kimilerinin Aslında Uzaylı Olduğunu İddia Ettiği Antik Sümer Tanrıları

Emre Acar 14 Temmuz 2021

MÖ 4100’den 1750’ye kadar Sümerler, Mezopotamya’da hüküm sürdüler ve Anunnaki adı verilen tanrılara ibadet ettiler. Kimi insanlar bu tanrıların, erken insan uygarlığının en büyük atılımlarından sorumlu olan başka gezegenden gelen ziyaretçiler olduğuna inanıyorlar.

Yunanlılar Zeus’u yüceltmeden veya Mısırlılar Osiris’i övmeden önce, Sümerler Anunnaki’ye tapıyorlardı.

Mezopotamya’nın bu kadim tanrılarının kanatları vardı, boynuzlu başlıklar takıyordu ve tüm insanlığı kontrol etme yeteneğine sahipti. Sümerler, Anunnaki’ye toplumlarının kaderini şekillendiren cennetsel varlıklar olarak saygı duyuyorlardı.

Ama onlar tanrılardan daha fazlası mıydı? Bazı teorisyenler Anunnaki’nin başka bir gezegenden gelen uzaylılar olduğunu iddia ediyor. Daha da şaşırtıcı olanı, bu çılgın fikri desteklemek için eski Sümer metinlerini kullanmalarıdır. İşte bildiklerimiz.

Sümerler Anunnakilere Neden Taparlardı?

Sümer tanrıları Anunnaki
Bazılarının uzaylı olduğuna inandığı antik Sümer tanrıları Anunnaki’yi betimleyen bir oyma.

Sümerler, MÖ 4500-1750 yılları arasında Dicle ve Fırat nehirleri arasında Mezopotamya’da -bugünkü Irak ve İran’da- yaşadılar.

Kadim bir uygarlık olmasına rağmen, saltanatları bir dizi etkileyici teknolojik gelişme ile öne çıktı. Örneğin Sümerler, imparatorluklarının büyümesine yardım etmede büyük rol oynayan pulluğu icat ettiler.

Ayrıca insanlık tarihinde bilinen en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını da geliştirdiler. Buna ek olarak, modern insanların bugüne kadar hala kullandıkları bir zaman tutma yöntemi buldular.

Ancak Sümerlere göre bunu yalnız yapmamışlardır; tarihi atılımlarını Anunnaki adı verilen bir grup tanrıya borçluydular. Anlattıklarına göre, Anunnaki çoğunlukla hem insan kralların hem de diğer tanrıların kaderini kontrol edebilen yüce bir tanrı olan An’ın soyundan geliyordu.

Sümer tanrıları Anunnaki - 1
Kadın ve erkek tapanları tasvir eden Sümer heykelleri. Yaklaşık MÖ 2800-2400

Sümerler ve yaşam biçimleri hakkında pek çok şey bilinmemesine rağmen, insanlık tarihinin en eski yazılı hikayelerinden biri olan Gılgamış Destanı da dahil olmak üzere eski metinlerde inançlarının kanıtlarını bıraktılar.

Ve açık olan bir şey varsa, o da Anunnaki tanrılarına çok saygı duyulduğudur. Eski Sümerler bu tanrılara tapmak için heykellerini yapar, onlara giysi giydirir, yiyecek verir ve törenlere götürürdü.

Bin yıl sonra, bazı bilginler Anunnaki’yi neyin bu kadar özel kıldığı ve neden bu kadar büyük saygı gördükleri konusunda spekülasyon yapacaklardı. Ancak “antik uzaylı” teorisinin gerçekten ortaya çıkması 20. Yüzyılı bulacaktı.

Anunnaki Antik Uzaylılar mıydı?

Sümer tanrıları Anunnaki - 2
Bazı teorisyenlerin Dünya’yı ziyaret eden eski uzaylıların kanıtı olduğuna inandığı bir Sümer silindir mührü.

Sümer uygarlığı hakkında bildiklerimizin çoğu, binlerce kil tablette bıraktıkları ipuçlarından geliyor. Günümüzde bu tabletler hala araştırılmaktadır. Ancak bir yazar, bazı metinlerin inanılmaz bir vahiy içerdiğini iddia etti – Anunnaki aslında uzaylıydı.

1976’da Zecharia Sitchin adlı bir bilim adamı, Sümer yüce tanrısı An’ın çocuğu olan Enki ile ilgili 14 tabletin çevirisini paylaşan 12. Gezegen adlı bir kitap yazdı. Kitabı, Sümerlerin Anunnaki’nin Nibiru adlı uzak bir gezegenden geldiğine inandığını iddia etti.

Sitchin’e göre, Nibiru 3.600 yıllık uzun bir yörüngeye sahipti. Bir noktada, bu gezegen Dünya’nın yakınından geçti ve Anunnaki halkı, yaklaşık 500.000 yıl önce dünyamızla temas kurmaya karar verdi.

Ancak Anunnaki, dostane bir değiş tokuştan fazlasını aradı. Gezegenlerinin atmosferini onarmak için umutsuzca ihtiyaç duydukları altını istiyorlardı. Anunnakiler kendileri altın madenciliği yapamadıkları için, ilkel insanların kendileri adına altın madenciliği yapması için genetik mühendisliği yapmaya karar verdiler.

Ve Sümerler bir medeniyet olarak ortaya çıktıklarında, Anunnaki insanlara yazma, matematik problemleri çözme ve şehirler planlama yeteneği vermişti – bu da bildiğimiz şekliyle yaşamın gelecekteki gelişimine yol açtı.

Sümer tanrıları Anunnaki - 3
Ortada resmedilen antik Sümer tanrısı Enki’nin bir tasviri.

Bu gerçekten dünya dışı bir iddia gibi görünebilir. Ancak, 2010’da 90 yaşında vefatına kadar onlarca yılını antik İbranice, Akadca ve Sümerce çalışarak geçiren Sitchin, bir keresinde şüphecilerin onun sözüne inanmak zorunda olmadığını söylemişti.

Sitchin The New York Times’a, “Metinlerde bu var; ben uydurmuyorum” dedi. “[Uzaylılar] homo erectus’tan ilkel işçiler yaratmak ve ona düşünmesi ve araçları kullanması için gerekli genleri vermek istedi.”

12. Gezegen – ve Sitchin’in bu konudaki diğer kitapları – dünya çapında milyonlarca kopya sattı. Bir noktada Sitchin, eski Sümer metinlerinin sadece mitolojik hikayeler olmadığına inanan sahte tarihçi üçlüsü olarak İsviçreli yazar Erich von Danniken ve Rus yazar Immanuel Velikovsky ile güçlerini birleştirdi.

Bunun yerine, metinlerin daha çok zamanlarının bilimsel dergilerine benzediğine inanıyorlardı. Ve eğer bu teorisyenler varsayımsal olarak her konuda doğruysa, bu, Anunnaki’nin insanlar tarafından yaşamı açıklamak için icat edilen tanrılar değil, yaşam yaratmak için Dünya’ya inen gerçek uzaylılar olduğu anlamına gelirdi.

Anlattıklarına göre insanlar, medeniyetlerini sürdürmek için Dünya’nın altınına ihtiyaç duyan uzaylı ustalara hizmet etmek üzere yaratıldılar. Kulağa ne kadar ürkütücü gelse de görünüşe göre milyonlarca insan bu teoriyi -en azından eğlence için- sürdürmeye istekli.

“Antik Uzaylılar” Teorisi Doğru Olabilir mi?

Sümer tanrıları Anunnaki - 5
Çivi yazısıyla yazılmış kil tabletler.

Çoğu ana akım akademisyen ve tarihçi, Sitchin ve meslektaşları tarafından ortaya atılan fikirleri reddediyor. Genellikle bu teorisyenlerin eski Sümer metinlerini ya yanlış çevirdiklerini ya da yanlış anladıklarını söylüyorlar.

Smithsonian’da yazan bir yazar, bu teorilerin bazılarını araştıran History Channel programını doğrudan aşağılayarak şöyle yazdı: “Antik Uzaylılar, televizyonun dipsiz balık yemi kovasındaki en zararlı artıklardan bazılarıdır.”

Bazı şüpheciler, eski Sümer metinlerinin kulağa olağandışı gelen inançlar içerebileceğini kabul etseler de bunun çoğunlukla, insanların sel, astronomi, hayvanlar ve yaşamın diğer bölümleri gibi şeyler hakkında sofistike bir anlayışa sahip oldukları bir zamanda yaşadıklarından kaynaklandığını düşünüyorlar.

Bu arada Sitchin gibi yazarlar Sümerlerin metinlerini harfi harfine aldılar ve tepkilere rağmen yaptıkları çevirilere güveniyorlardı.

Ancak bir şey inkar edilemez – Sümer halkı zamanlarına göre ileriydi. 2015’te tercüme edilen bir kil tablet, eski gökbilimcilerin Jüpiter’in yörüngesi için son derece doğru matematiksel hesaplamalar yaptığını gösteriyor – Avrupalılardan tam 1400 yıl önce.

Sümerlerin yerini alan Babilliler de trigonometriyi antik Yunanlılardan 1000 yıl önce yaratmış olabilirler.

Sümer tanrıları Anunnaki - 4
Anunnaki figürlerini geleneksel başlıklar taktığı antik figürler.

Sümer uygarlığı binlerce yıl önce tarih sahnesinden silinmiş olsa da tartışmasız insanlığın büyümesi ve gelişmesi için tohumlar attılar. Ama başka bir dünya uygarlığından yardım aldılar mı? Antik Sümerlerin onlara ileri matematik ve bilim öğreten uzaylı ziyaretçileri olabilir mi?

Evet, eski uzaylı teorisyenleri bunu tartışabilirdi. Sitchin’inki gibi çevirilere, Sümer halkının gelişmiş yeteneklerine ve bazı eski Sümer metinlerinin “uçan makinelere” atıfta bulunduğu gerçeğine işaret edebilirlerdi (kaldı ki bu yanlış bir çeviri olabilir).

Şimdilik, Sitchin’in teorilerinin doğru olduğuna dair onaylanmış bir kanıt yok. Ancak, hiç kimse fikirlerinin bazılarının doğru olup olmadığından emin değil. Bu noktada, bilim adamlarının Sümerler hakkında hala öğrenecekleri çok şey var. Antik kil metinlerinin çoğu hala tercüme ediliyor ve diğer metinler henüz toprak altından çıkarılmış bile değil.

Belki de en zorlayıcı olanı, günümüz insanının kendi zamanımızda uzaylıların var olup olmadığı konusunda bile anlaşamadığını kabul etmemizdir. Bu nedenle, yakın zamanda antik uzaylıların varlığı konusunda hemfikir olabileceğimiz şüpheli. Gerçek cevabı bulup bulamayacağımızı sadece zaman gösterecek.

Advertisements
Advertisements

İlginizi çekebilecek diğer içerikler