Bologna’nın, Bir Zamanlar Sayısı 180’i Bulan Son Derece Uzun Orta Çağ Kuleleri

Ozlem Dogan 14 Mart 2022

Öğrenmesi şaşırtıcı ama Bologna’nın orta çağda gökdeleni andıran aşırı yüksek kuleleri vardı, 12. ve 13. yüzyıllar arasında Bologna’da yaklaşık 180 kule olduğu düşünülüyor.

En uzunlarından biri, bugün hala ayakta, 97 metre yüksekliğindeydi. Bu kuleleri inşa ederken asıl amaç, güçlü savunma binaları inşa etmekti. Kulelerin yanı sıra, 12. yüzyıldan kalma şehir surlarının kapılarına karşılık gelen bazı müstahkem kapılar da hala var.

12. ve 13. yüzyıllar arasında Bologna’da yaklaşık 180 kule vardı.

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri

Bologna gökdelenlerini sistematik bir şekilde inceleyen ilk tarihçi Kont Giovanni Gozzadini’dir. Gozzadini, İtalyan krallığının 19. yüzyılda yaşayan bir senatörüydü ve memleketinin prestijini yükseltmek istiyordu. Emlak tapularının sivil arşivlerini inceleyen Gozzadini, belgelenmiş mülkiyet değişiklikleri temelinde güvenilir sayıda kuleye ulaşmaya çalıştı. Sonunda, orta çağ Bologna’nın büyüklüğü ve kaynakları göz önüne alındığında muazzam bir sayı olan 180 kulenin varlığını buldu.

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri - 6

Neden bu kadar çok yüksek savunma kulesi olduğunu açıklayan bir hipotez var. Hipotez, Atama Tartışması (Orta Çağ’da Papa-İmparator Çatışması) döneminde en zengin ailelerin bu kuleleri saldırı/savunma amaçlı kullandığını söylüyor. O dönemde kilise ile devlet arasında, manastırların piskoposlarını ve başrahiplerini ve papanın kendisini seçme ve kurma yetkisine sahip olma konusunda bir çatışma vardı.

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri - 1

Tipik bir Orta Çağ Bologna kulesi inşa etmek, muhtemelen üç ila on yıllık bir çalışma gerektiriyordu.

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri - 2

Bu kuleler gibi son derece yüksek bir kule inşa etmek kolay bir iş değildi. Tipik bir Orta Çağ Bologna kulesi inşa etmek için, insanların muhtemelen üç ila on yıl arasında çalışması gerekiyordu ve çok sayıda serfe (Orta Çağ Avrupası’nda, miras yoluyla kendisine tahsis edilen arazide toprak ağası adına çalışan köylü) veya köylüye ihtiyacı vardı. Bu oldukça ilginç, ancak az bilinen dönemde inşa edilen tüm kuleler, zemine çakılmış ve çakıl ve kireçle kaplanmış direklerle güçlendirilmiş, temelleri beş ila on metre arasında değişen kare bir enine kesite sahipti.

13. yüzyılda, birçok kule devrildi veya yıkıldı ve diğerleri basitçe çöktü

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri - 5

13. yüzyılda, birçok kule devrildi veya yıkıldı ve diğerleri basitçe çöktü. Birçok kule daha sonra şu veya bu şekilde kullanılmıştır: hapishane, şehir kulesi, dükkan veya konut binası olarak. Ve bugün, Bologna’da yirmiden az sayıda Orta Çağ kulesi var.

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri - 3

Bugün Bologna’da yirmiden az Orta Çağ kulesi var.

Bologna'nın Orta Çağ kuleleri - 4

İlginizi çekebilecek diğer içerikler


Bunlar da ilginizi çekebilir