Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

diazepam 10 Kasım 2019

Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü, aydın ve vizyon sahibi olduğunu gösteren, yolumuzu aydınlatan, bize rehberlik eden Atatürk sözleri.

Atatürk sadece bir asker, bir komutan, bir lider veya bir siyasi değildi. O çağının çok ötesinde, geleceği tasarlayan, küllerinden dirilttiği bir ülkenin yarınlarını inşa eden büyük bir önder ve devlet adamıydı. Söyledikleri ve yaptıkları sadece döneminde anlam ifade eden şeyler değildi, ileri görüşlülüğü ve vizyonu sayesinde ülkenin bugününe değil yarınına da hitap etti. Biacaip olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün çağları aşan, yolumuzu aydınlatan ve bize rehber olan sözlerini derledik. İşte her alanda ülkenin geleceğinin temellerini atan büyük önder Atatürk’ten kadınlardan gençlere, tarımdan sanayiye kadar her alanda söylenmiş birbirinden güzel sözler.

1. Ben, 1919 yılı mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

2. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

3. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

4. Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

5. Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

6. En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

7. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

8. İnsan toplumu kadın ve erkek denilen iki cinsten mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

9. İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal…

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

10. Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

11. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

12. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

13. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

14. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

15. Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür.

16. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

17. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

18. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.

19. Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

20. Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

21. Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

22. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

23. Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

24. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

25. Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.

Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri
Bugün Dahi Yolumuzu Aydınlatan ve Bize Rehberlik Eden Atatürk Sözleri

İlginizi çekebilecek diğer içerikler


Bunlar da ilginizi çekebilir