Coğrafya Derslerinde Bize Öğretilmeyen, Dünyanın Az Bilinen 9 İnsan Topluluğu

Taylan Erdura 26 Aralık 2020

Dünya üzerinde 7.5 milyar insan yaşıyor, bu insan gruplarından pek çoğu okullarda bize anlatılıyor, ancak hala hiç bilmediğimiz çok sayıda insan topluluğu olduğu da bir gerçek.

Okullardan dünya üzerinde yaşayan insan toplulukları hakkında genel bir bilgiye sahip olarak çıkıyoruz. Ancak yine de dünyanın farklı köşelerinde, kültürlerini ve geleneklerini hiç bilmediğimiz, isimlerini hiç duymadığımız çok sayıda insan topluluğu yaşıyor. Maalesef dünyanın herkesi kendine benzetme çabası sonucunda bu topluluklardan birçoğu bugün kültürünü devam ettiremiyor ve kaybolmuş halde. Bunun yanında, az sayıda kalmış olsalar da geleneklerini ve kültürlerini yaşatmak için büyük mücadeleler veren insan grupları da var.

Biacaip olarak bu insanları bulmak istedik ve her geçen gün birbirine daha çok benzeyen insan grupları içerisinde bazılarını bulmayı başardık. İşte Baduylarda Moriorilere, Vodilerden Semanglara adlarını daha önce hiç duymadığımız insan toplulukları.

1. Aleutlar

Aleutlar

Aleut Adaları’nda yaşayan yerel bir topluluktur. Çoğunluğu yaşamlarını Alaska’da sürdürse de Kamçatka Krayı’nda yaşayan Aleutlar da var.

2018 yılı verilerine göre Alaska’da 6700 ve Rusya’da ise 500’den az sayıda Aleut yaşamaktadır. Farklı lehçeleri ayrılmış kendilerine ait bir dilleri vardır. Ancak maalesef Aleut dili kaybolmak üzeredir, dünya üzerinde bu dili konuşabilen sadece 150 kişi kalmıştır. Çoğu Aleut günümüzde İngilizce ve Rusça konuşmaktadır. Antik çağlardan bu yana Aleutlar artasında animizm yaygındır. Animizm, Doğal olaylar, hayvanlar ya da doğada var olan başka nesnelere bir ruh izafe ederek bunlara tapınma temeline dayanan din anlayışıdır. Doğada insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden, Felsefede her nesnenin bir ruhi varlık veya ruh tarafından yönetildiğini kabul eden bir sistemdir.

Aleutlar-1

Günümüzde Aleutlar küçük kasabalarda ve yerleşim birimlerinde bir arada yaşamakta ve çoğunlukla hayatlarını balıkçılıkla sürdürmektedir.

2. Atacama insanları

Atacama insanları

Atacameños veya Atacama insanları Şili’nin kuzeyinde ve Arjantin’de, çoğunlukla And Dağları ve Atacama Çölü’nde, yaşamaktadırlar. Atacama Çölü dünyanın en kurak yeri olarak bilinmektedir. Öyle ki çölün belli yerleri, onlarca yıl içerisinde sadece bir iki kere yağış almaktadır.

Atacama insanları-1

2010 yılında Arjantin’de yapılan bir çalışmada, kendilerini Atacama insanlarının birinci nesli olarak tanımlayan yaklaşık 13 bin insanın kaldığı tespit edilmiştir. Bu gruba ait olduğunu belirten yaklaşık 30 bin kişi ise Şili’de yaşamaktadır. Atacama insanları kendilerine ait olan Kunza dilini konuşmaktaydı, ancak 20’nci yüzyılın ortalarında bu dil maalesef yok olmuştur. Günümüzde ise İspanyolca konuşmaktadırlar.

3. Baduylar

Baduylar

Baduyla veya Baduiler, Endonezya’da Java Adası’nın dağlık Banten bölgesinde yaşamaktadır. Günümüzde nüfusları yaklaşık 26 bin kişidir. Son derece izole bir yaşam sürmektedirler. Dini inançları, animizme çok benzeyen Agama Sunda dinidir ve bu inanış onların izole bir yaşam sürmelerindeki en büyük etkendir.

Baduylar-1

Baduylarda tabu olarak kabul edilen pek çok şey vardır. Bazıları dünyanın geri kalanındaki insanların da benimsediği inanışlara benzer, mesela öldürmek, çalmak, zina yapmak veya sarhoş olmak Baduylarda yasaktır. Ancak bazı sıra dışı şeyler de yok değildir, örneğin geceleri yemek yemek, herhangi bir ulaşım aracını kullanmak, pirinç yetiştirmek, parfüm kullanmak, altın ve gümüş takmak ya da paraya dokunmak da Baduylarda yasaktır.

4. Bororolar

Bororolar

Bororolar çoğunlukla Brezilya ve Bolivya’da yaşarlar. Günümüzde sayıları 2000’den azdır ve kendilerine Orarimogodo derler. Kendilerine ait Boe Wadaru isimli bir dilleri olsa da çoğu Portekizce konuşur. Okur yazarlık oranı sadece %30’dur. Borolar çoğunlukla tarımla uğraşırlar ve mısır, pirinç ve manyok ekerler.

Bororolar-1

Bororo etnik grubunun dikkat çekici bir özelliği ise hepsinin aynı kan grubuna sahip olmasıdır. Bu sayede hepsi kabiledeki diğer insanlara kan verebilir, onlardan kan alabilir.

Advertisements
Advertisements

5. Vodiler

Vodiler

Vodiler, yok olma tehlikesi altındaki Fin-İgor insanlarıdır ve Rusya ile Estonya’da yaşarlar. Günümüzde sayıları 100’ün altındadır. Geçmişte bu insanlar üzerinde çalışmalar yürüten etnologlar, Vodi kadınlarının bembeyaz bir tene, altın sarısı saçlara ve masmavi gözlere sahip çok güzel kadınlar olduklarını not etmişlerdir.

6. Samaritanlar

Samaritanlar

Birçok insan Samaritan kelimesini İncil’de geçtiği şekliyle merhametli, çıkar beklemeden başkalarına yardım eden kimse olarak bilir. Aslında İncil’de geçen hikayede anlatılan, hırsızların soyduğu insana yardım eden kişi bir Samaritandır.

Aslında Samaritanlar, kendi zengin tarihlerine sahip özel bir etnik gruptur. Günümüzde İsrail’de yaşarlar. Bir noktada Samaritanların sayısı dramatik bir şekilde azalmış ve 20’nci yüzyılın başlarında sadece 146 Samaritan kalmıştır. Her şeye rağmen Samaritanlar varlıklarını sürdürmeye gayret etmektedirler. 1950’lerden itibaren tek bir bölgede koruma altına alınan Samaritanların sayısı bugün 800’e kadar çıkmıştır.

Samaritanlar-1

Bu etnik grubun kendilerine ait bir takvimleri olsa da Yahudi geleneklerine de uymaktadırlar. Yakın zamanda kadar vSamaritanlar sadece kendi içlerinde evlilik yapıyorlardır, ama günümüzde topluluğun lideri, Yahudi olan diğer İsraillilerle ve Yahudiliği kabul eden Ukraynalı kadınlarla da evlenilebileceğini söyledi.

7. Morioriler

Morioriler

Morioriler, Chatham Adaları’nda yaşamaktadır. Bir fikre göre son safkan Moriori 1933 yılında ölmüştür, bu nedenle modern Morioriler melez evliliklerden dünyaya gelmişlerdir. Ancak buna rağmen Morioriler kültürlerine, dillerine ve geleneklerine sahip çıkmaktadırlar. Yapılan son nüfus sayımına göre dünya üzerindeki Moriori sayısı 800’den azdır.

Morioriler-1

Benzer geleneklere ve dillere sahip oldukları için Morioriler, “Sıradan İnsanlar” anlamına gelen Maorilerin varisi kabul edilmektedir. Ancak söz konusu savaş ve şiddet olduğunda Morioriler, Maorilerden çok daha farklı inanışlara sahiptir. Sözlü gelenekleri şöyle der: “Bir insan öfkeli ve kavga edecek gibi olduğunda, bunu sadece başparmak kalınlığında ve ön kol uzunluğunda bir sopa kullanarak yapabilir. Savaşlar bir kişi yaralandığında veya ilk kan toprağa düştüğünde biter ve tüm tarafların savaşın galibi olduğunu kabul edilir.”

Bu ideoloji, nesiller boyunca barışçıl bir topluluk kurmak için kabul edilmiştir. 

8. Semanglar

Semanglar

Semanglar Tayland ve Malezya’da yaşamaktadırlar. Uzun süre boyunca göçebe bir yaşam süren Semanglar, yirminci yüzyılda yerleşik hayata geçmişlerdir. Bugün nüfusları en fazla 5 bin civarındadır. Semanglarda hala iş bölümü yaygın olarak geçerlidir. Erkekler avlanırken kadınlar toplama, pişirme ve süs eşyaları yapmakla görevlidirler. Semanglarda erkekler ve kadınlar şamandır, ancak sadece erkekler dini ritüelleri yönetebilirler. Efsaneye göre şamanlar bir kaplana dönüşmeyi ve ruhlarla konuşmayı bilmektedirler. Bu etnik grup fırtınalar konusunda batıl inançlara sahiptir ve fırtınadan çok korkmaktadır.

9. Hadzalar

Hadzalar

Hadzalar, Tanzanya’da yaşayan ve sayıları 1300’ü geçmeyen bir etnik gruptur. Hadzalar kendi izole dillerini konuşmaktadırlar. Modern insanla ilk temasları 19’uncu yüzyıla kadar ulaşsa da bu insanların kökeni hakkında hiçbir bilgi yoktur.

Hadzalar-1

Günümüzde Hadza insanları çoğunlukla avcı-toplayıcı olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bir kural olarak yaylar ve ucu taş veya demirle güçlendirilmiş oklarla avlanırlar. Tüm önemli kararlar grup halinde alınır. Maalesef günümüzde diğer etnik grupların baskısıyla Hadzaların sayısı her geçen gün azalmaktadır.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler

Advertisements
Advertisements