Dünyanın Atatürk’ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz

Toprak Ergin 10 Kasım 2018

Mustafa Kemal Atatürk sadece bulunduğu dönemi ve yaşadığı bölgeyi etkileyen bir lider değildi, onun yaptıkları ve eserleri pek çok halka umut verdi.

Atatürk lideri olduğu milli mücadele, yerinden ayağa kaldırdığı ulus, inşa ettiği cumhuriyet ile dünyanın pek çok milletine örnek oldu, umut verdi, öncülük etti. Sadece onu örnek alanlar, onun ışığından istifade edenler değil yıllarca onunla savaşanlar bile onun hakkını teslim etmekten geri durmadı, duramadı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk sadece çağının ve bölgesinin lideri olarak kalmadı hiçbir zaman. Kendinden sonra gelen dönemleri ve kendinden çok uzaktaki bölgeleri bile aydınlatmaya devam etti. İşte dünyadan liderlerin, sanatçıların, gazetelerin ve tarihçilerin onun hakkında söylediği sözlerden bazıları.

John f. Kennedy, ABD Başkanı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Vladimir İliç Lenin, Rus Devrimi Lideri, 1921

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı, 1938

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.

Emanullah HAN, Afgan Kralı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Franklin Roosevelt, ABD Başkanı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

Advertisements
adsense

Libre Belgique gazetesi, Belçika

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

Ma Shao-Cheng, Yazar, Çin

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Illustrierte Dergisi, Almanya

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bugünden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

George BENNES, Vu Gazetesi-1938

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?…

The Observer, İngiltere

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Barack Obama, ABD Başkanı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Çünkü, kendisi tarihin şeklini değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk’ün yaşamına ait en büyük anıt, hiçbir şekilde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin bıraktığı en büyük miras, Türkiye’nin canlı, laik demokrasisidir.

Times Gazetesi, İngiltere

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Ben Gurion, İsrail Başbakanı 1963

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Muhammed İkbal, Pakistanlı şair

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

Prof. Walter L. WRIHT Jr.

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

Claude FERRER, Fransız Yazar

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.

Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever…

David Lloyd George, İngiltere Başbakanı

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.

Frankfurter Zeitung Gazetesi, Almanya

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Türk halkı, Mustafa Kemal’in ölümüyle, bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu’nun millî bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve “Boğazın hasta adamının” yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan cumhuriyet onun eseridir. O, her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı.

Gerard Tongas, Fransız yazar

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

Times Gazetesi, Japonya

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

Tahran Gazetesi, İran

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

Grace Ellison, İngiliz gazeteci, 1923

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.

Advertisements
adsense

Claude Farrère, Fransız romancı ve diplomat

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Sevr’den sonra Türkiye’nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye; yaşıyor hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir Lloyd George’un bütün çabaları, bütün imkanları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor

Nikita Kruşçev, Sovyetler Birliği Başkanı, 1963

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Yakın ve Ortadoğu’da ilk cumhuriyet, doğuşunu ona borçludur. Bu cumhuriyet birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur. Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.

UNESCO’nun Atatürk tanımı.

Dünyanın Atatürk'ün Ne Kadar Büyük Bir Lider Olduğunu Anlattığı 30 Söz
Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.


Bunlar da ilginizi çekebilir