Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

Sezgin Eroglu 23 Kasım 2018

Kendini umutlu bir karamsar diye nitelendiren Russell, içine kapalı, hırçın bir filozof değildir. Esasen son derece eğlenceli bir karakteri vardır.

Mantık ve matematik alanında çığır açan çalışmalara imza atan Bertrand Russell, Alfred North Whitehead ile birlikte “Principia Mathematica” adlı ünlü matematik kitabını yazmıştır. Daha sonra matematiksel mantık alanındaki çalışmalarını felsefe alanına yansıtmış ve bu çerçeve içinde “mantıksal atomculuk” öğretisini geliştirmiştir.
Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz
Bertrand Russell, matematikçiliğinden gelen sağlam düşünme yöntemiyle, açık, aydınlık ve tanımlama gücü olan bir anlatım biçimiyle, sorunların çözümlenmesinde akılcı yöntemi kullanır, politikadan ahlaka kadar her alanda reformist bir tutum benimser. Onun dünya görüşü, hümanizm ve felsefi maddecilikten oluşur. Bu iki öge, onun din ve ahlak alanındaki dogmalara karşı çıkışını da açıklar.

Advertisements
adsense

Kendini umutlu bir karamsar diye nitelendiren Bertrand Russell, içine kapalı, hırçın bir filozof değildir. Esasen son derece eğlenceli bir karakteri vardır ve güncel sorunlara eğilmekten hep zevk duymuştur. Yazılarında yer yer İngiliz mizahının örneklerine rastlanabilir. Bu özellikleri dışında Russell’ın kendisine gönderilen her mektuba yanıt verdiği bilinmektedir. Hayatının ne denli yoğun geçtiği dikkate alınırsa bu yaptığının saygı duyulması gereken büyük bir çaba olduğu daha iyi anlaşılabilir.
Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz
1950 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Russell 2 Şubat 1970’te 98 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Bilime ve felsefeye adanan bir ömür içerisinde Russell hayata dair çıkarımlarıyla da insanlığa ışık tutmuştur. Sizler için Bertrand Russell’ın hayatın akışına yön veren sözlerinden bazılarını derledik.

1. Bir uçurumun kenarında yürürken düşme şansınız, korktuğunuz kadar artar.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

2. Düşüncelerim için ölmeyi göze almam, çünkü yanılıyor olabilirim.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

3. Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

4. Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

5. İnsanlar yavaş yavaş şunun farkına varacaklardır ki, kurumları haksızlık ve nefret temeline dayanan bir dünya, mutluluğu yaratma olasılığı en büyük dünya olamaz.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

6. Hayat, kurban değil suçlu olmak için verilen bir mücadeledir.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

7. İnsanların düşünceleri çoğunlukla kendilerini huzurlu kılacak tarzda kurulmuştur. Çoğu insan için doğruluk ikincil bir öneme sahiptir.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

8. İnsanlar bilgisiz doğar aptal değil, sadece eğitilerek aptal olurlar.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

9. Bugünlerde takdir ve saygı, zengin görünen insanlara karşı duyulmaktadır. İnsanların zengin olmak istemelerinin başlıca nedeni budur.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

10. Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

11. Kendi refahımızı, herkesin refahının güvence altına alınmasının dışında bir yolla güvence altına alamayız. Kendinizin mutlu olmasını diliyorsanız, başkalarının da mutlu olmasına rıza göstermek zorundasınız.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

12. Doğru olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmayan bir önermeye inanmak sakıncalıdır.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

Advertisements
adsense

13. Çağımızın en büyük sorunu; akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendinden emin olması.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

14. Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

15. Bizim eğitim sistemimiz okuyabilen, ancak çoğunlukla olayları değerlendirmeyi ve bağımsız bir görüş edinmeyi beceremeyen gençler yetiştirir.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

16. Ateşli bir şekilde savunulan görüşler asla iyi bir temele dayanmayan görüşlerdir.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

17. Mutlu bir hayat için, belirli derecede can sıkıntısına dayanabilmek şarttır.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

18. Hiç kimseden, yaşamını başkası uğruna temelden değiştirmesini beklememeliyiz.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

Advertisements
adsense

19. Hayvanca yaşamaktansa, insan olarak ölmeyi tercih etmemiz gerekir.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz

20. Aradığımız özgürlük başkalarına baskı yapma hakkı değil; istediğimiz gibi yaşamak, istediğimiz gibi düşünme hakkıdır, yeter ki eylemlerimiz başkalarının da aynı şeyi yapmasını engellemesin.

Kendi Tabiriyle Umutlu Karamsar Bertrand Russell’dan İlham Veren 20 Söz


Bunlar da ilginizi çekebilir