LGS Sonuçları Açıklandı: LGS 2020 Hakkında İlginç Bilgiler ve Sosyal Medya Tepkileri

Ayca Gurel 16 Temmuz 2020

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları “meb.gov.tr” adresinden açıklandı.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “16 Temmuz 2020’de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak” demişti. Tercih sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor.

Geçen seneye göre sınava katılım arttı

Sınava giren öğrenciler-2

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran’da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020’de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık 5 kat, görevli sayısını ise 2 kattan fazla artırdı.

2020 LGS’de soru iptali yok

Sınava giren öğrenci

20 Haziran’da uygulanan LGS merkezi sınav kapsamında öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30’da başlayan ilk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı.

İkinci oturum 11.30’da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı.

Fen bilimlerinde doğru cevaplar arttı

Sınava giren öğrenciler

2020 merkezi sınavında sözel bölümde yer alan soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 olarak gerçekleşti.

Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.

2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.

181 öğrenci tam puan aldı

Sınıfta kitap okuma saati

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85’i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

Müfredatın kapsamı daralmasına rağmen testlerde nitelik yüksek

Ortaokul sınıf

Sınavın salgın sürecinde yapılması dolayısıyla MEB, 2020 merkezi sınavının kapsamını öğrencilerin okulda yüz yüze eğitim aldıkları ilk dönemle sınırlı tuttu.

Raporda sonuçları paylaşılan analizlerde, sınavda yer alan soruların yeterli ayırt ediciliğe sahip olduğu, farklı başarı düzeylerindeki öğrencilere hitap edebildiği ve alt testlerden elde edilen sonuçların güvenilir olduğu gösterildi.

Bu sonuçlar, kapsamının daraltılmasına rağmen sınavın teknik açıdan yüksek niteliğe sahip olduğunu gösterdi.

Kız öğrenciler daha başarılı

Sıvandaki öğrenciler

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor.

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı

Sessiz okuma saati

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Sınav sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ilişkili

Kitap okuma saati

Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020’de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor.

Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

Öğrencilerin sınav performansları son 2 yılla benzer örüntüde

MSÜ sınavına giren öğrenciler-3

2020 merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansı 2019 merkezi sınava göre kısmen değişim gösterse de doğru cevap sayısı dağılımlarının 2019 yılıyla oldukça benzer olduğu görüldü.

Her iki yılda da öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği alt testler Türkçe, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iken, görece düşük başarı gösterdiği alt testler matematik ve yabancı dil oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla sosyal medyada LGS 2020 mizahı zirve yaptı

LGS 2020 sosyal medya tweetleri

2.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 1

3.

Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

4.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 2

5.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 3

6.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 4

7.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 5

8.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 6
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

9.

10.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 7

11.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 8

12.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 9

13.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 10
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

14.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 11

15.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 12

16.

17.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 13
Sponsorlu Bağlantı
Sponsorlu Bağlantı

18.

LGS 2020 sosyal medya tweetleri - 14

İlginizi çekebilecek diğer içerikler