Ortanca Çocuklar Ailenin En Sosyal ve Dışa Dönük Çocukları Oluyor, İşte Sebebi

Taylan Erdura 2 Haziran 2020

Ortanca çocuk olmanın ne demek olduğunu en iyi ortanca çocuklar bilir, birtakım olumsuz yönleri olsa da ortanca olmanın pek çok güzelliği de var.

İster inanın ister inanmayın ama tüm dünyada ortanca çocukların sayısı hızla azalıyor. Modern dünyada aileler 1 veya 2 çocuk yapma eğiliminde, hal böyle olunca ortanca çocukların sayısı gittikçe azalıyor. Bu üzücü bir gelişme çünkü ortanca çocukların son derece havalı olduklarını düşünen sadece biz değiliz, doğum sırasının kişilikleri etkilediği görüşünü ortaya atan psikoterapist Alfred Adler de aynı şekilde ortanca çocukların azalmasından duyduğu üzüntüyü gizlemiyor. İşte ortanca çocukların ailenin en sosyali ve en havalısı olduğuna dair yaptığımız kısa araştırma.

Doğum sırası çocuğun aile içindeki rolünü şekillendiriyor.

Ortanca çocuk görselleri

Her ne kadar kardeşler aynı aile ortamında büyüyor olsalar da gerçekten son derece farklı kişiliklere sahip oluyorlar. Bu ilk bakışta biraz tuhaf görünse de psikoterapist Alfred Adler’in bu konuda bir açıklaması var. Kardeşler, ebeveynlerinin ilgisini çekebilmek için giriştikleri mücadeleyle kendi kişiliklerini farklılaştırıyorlar. Bu sayede belli rollere bağlı kalıyorlar ve özel davranış şekilleri geliştiriyorlar.  

Ortanca çocuk görselleri-2

İlk çocuklar, kendilerinin aile içindeki yerlerini ilk önce seçme ve ebeveynlerini gözlemleyerek neyle ilgileneceklerini ve ne yapmak istediklerini bulma konusunda benzersiz bir şansa sahipler. Sonuç olarak zeki, sorumlu ve uyumlu bir karakter özelliğine sahip oluyorlar.

En büyük çocuktan farklı olarak, daha sonra dünyaya gelen çocuklar ebeveynlerini rol model olarak görmüyorlar. Genellikle kendilerinden büyük kardeşi rol model olarak aldıkları için daha çocuksu hareketler sergileme eğiliminde oluyorlar.

Ortanca çocuk görselleri-3

En küçük çocuğun rolünü ekseriyetle doğum sırası belirliyor ve en küçük çocuk genellikle ebeveynlerinin ilgisine en çok mazhar olan çocuk oluyor. Üstelik, ebeveynler en küçük çocuğun tabiri caiz ise bir dediğini iki etmeyerek onu şımartma eğiliminde oluyor. Bu da en küçük çocuğun daha dışa dönük ve kendine güvenli, aynı zamanda yaratıcı, rahat ve bazen de daha şımarık olmasıyla sonuçlanıyor.

Ortanca çocuklar diğer kardeşler arasında eziliyor

Ortanca çocuk görselleri-1

Ortanca çocuklar ne büyük kardeşlerinin ilk çocuk olma önceliklerine ne de en küçük çocukların gördüğü ilgiye sahip değiller, bu sebeple biraz dışlanmış hissetmeleri normal. Ortancaların ebeveynlerinden daha az ilgi görmesi onların özsaygılarını düşürürken öte yandan onları daha bağımsız ve diğer kardeşlere göre aileye daha az düşkün bireyler haline getiriyor. 

Ortanca çocuk görselleri-4

Her çocuk kendi kimliğini arar, ancak muhtemelen ortancaların bu kimlik arayışı diğer çocuklardan çok daha fazla. Kurallara sıkı sıkıya bağlı olmayı tercih eden ilk çocukların aksine, ortancalar daha cesur ve yeni şeyler deneme konusunda çok daha gözüpek oluyorlar. Yapılan bir çalışma ortanca çocukların kardeşlerine oranla daha açık fikirli olduklarını gösteriyor. Ortanca çocuklar tartışmalı konular ve fikirler hakkında konuşma konusunda çok daha açık ve istekli oluyorlar.

Ortanca çocuklar kendi sosyal yaşamlarında ilginin odağında yer alıyor.

Ortanca çocuk görselleri-5

Aileleriyle çok yakın ilişkiler içinde olmadıkları için olsa gerek ortancalar arzu ettikleri ilgiyi ailenin dışında arıyorlar. Kuralcı büyük kardeş ve şımarık küçük kardeş arasında sıkışan ortancalar farklı insanlarla ilişki kurma ve arabulucu olma konusunda son derece başarılı oluyorlar.

Ortanca çocuk görselleri-8

Sıklıkla aile içindeki anlaşmazlıkları çözen ortancalar bir nevi aile içi arabulucu olarak işlev görüyorlar. Aile içinde edindikleri bu iletişim becerileri, onların kendi sosyal yaşamlarında son derece popüler ve başarılı biri olmalarına yardımcı oluyor.

Ortanca çocuk görselleri-6

Akranlarıyla çok iyi anlaşan ortancaların genellikle çok sayıda arkadaşları oluyor ve dahil oldukları grup içerisinde ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Ailelerinden edindikleri, başkalarını düşünme, bağımsızlık, açık fikirlilik ve arabuluculuk gibi davranış özellikleri, onların bulundukları ortamda fark edilebilir biri olmalarına yardımcı oluyor. Görünen o ki ortancaların tam olarak istedikleri de bu.

Ancak yine de bu teori sıklıkla eleştiriliyor

Ortanca çocuk görselleri-7

Adler’in doğum sırası teorisi çok ilgi görmesinin ve taraftar bulmasının yanında şiddetle eleştiriliyor da. Araştırmacılar çocuğun gelişim çevresine etki eden, çocukların cinsiyetleri ve kardeşleriyle aralarındaki yaş farkı gibi çok sayıda faktör olduğunu ifade ediyorlar. Birçok insan bu teorinin yanlış olduğunu ispat etmeye çalışsa da bu teorinin dile getirdiği bazı şeylerin yanlış olduğunu söylemek de bir hayli güç.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler