Nikola Tesla’nın Geleceğin Dünyası için Yaptığı 11 Öngörü

Nesrin 30 Mart 2022

Çılgın bilim adamı bir şeyler icat etmekten fazlasını yaptı, işte doğruluklarıyla sizi şok edecek 11 Nikola Tesla tahmini.

Nikola Tesla’nın bilim ve teknolojiye katkıları o kadar genişti ki, birçok kişi onu tarihin en kötü şöhretli çılgın bilim adamı olarak gördü. Hırvat doğumlu mucit 1856’dan 1943’e kadar yaşadı, ancak o zaman bile elektrik mühendisi, fizikçi ve mucit olarak yaptığı çalışmalar ona tarihin en büyük fütüristleri arasında bir yer kazandırdı.

Tesla’yı daha da dikkat çekici yapan şey, onun için mevcut teknolojinin icat ateşini yakmamasıydı; daha doğrusu, kendi vizyonlarının.

Tesla ile yapılan birkaç röportaja göre, bu vizyonlar yalnızca buluşun ötesine geçti ve geleceğe yönelik projeksiyonları içeriyordu. 70 yıldan uzun bir süre önce ölen çılgın bilim adamı gelecekte bizi nelerin beklediğine inanıyordu? Gelin bir göz atalım.

Akıllı Telefonlar ve Kablosuz İletişim Cihazları

Tesla'nın gelecek öngörüleri

Tesla’nın geleceğe yönelik vizyonlarından biri, dünyayı küçük kişisel cihazlar aracılığıyla birleştiren bir kitle iletişim sistemini içeriyordu.

“…televizyon ve telefon aracılığıyla, arada binlerce kilometrelik mesafelere rağmen, yüz yüzeymişiz gibi birbirimizi mükemmel bir şekilde görüp duyacağız… Bir adam yelek cebinde bir tane taşıyabilecek.” -Tesla, 1926

Çevre Koruma Ajansı

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 1

Tesla, 2035 yılına kadar çevrenin ve kültürün korunmasına adanmış özel bir ajansın geliştirileceğini öngördü. 1970 yılında kurulan ABD Çevre Koruma Ajansı kesinlikle tasarıya uyuyor gibi görünüyor:

“Nasıl ki bugün evlerde sıhhi tesisat olmaması bize düşünülemez gibi geliyorsa, gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza da bugün New York City çevresinde sahip olduklarımız gibi plajlarımızın kirli olması düşünülemez gibi gelecek.” -Tesla, 1935

Eğitim, Savaşlardan Daha Önemli Olacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 2

Tesla, ulusların savaş yerine eğitim ve bilime zaman ve kaynak ayırmaya yöneleceğini öngördü.

“Cehalete karşı savaşmak, savaş meydanında ölmekten daha şanlı olacak. Yeni bir bilimsel gerçeğin keşfi, diplomatların münakaşalarından daha önemli olacak.” -Tesla, 1935

Kadınlar Erkeklerden Üstün Olacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 3

Tesla, korkuyla, kadınların zekasının uyanmasından sonra erkeklerden daha üstün olacaklarını, onları eğitimde, başarılarda ve liderlikte geride bırakacaklarını öngördü.

“İnsan dişisinin cinsiyet eşitliğine yönelik bu mücadelesi, dişinin üstün olduğu yeni bir cinsiyet düzeninde sona erecektir. Cinsiyetinin ilerlemesini yalnızca yüzeysel olgularda öngören modern kadın, ırkın bağrında mayalanan daha derin ve daha güçlü bir şeyin yüzeysel belirtisinden başka bir şey değildir.” -Tesla, 1926

Küresel Öjenik*

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 4

Tesla, 2100 yılına kadar insan ırkının “istenmeyen şeylerden” kurtulması için öjeniğin evrensel olarak yerleşeceğini öngördü.

“Bizim uygarlık ve ırk kavramlarımızla uyumlu tek yöntem, kısırlaştırma ve çiftleşme içgüdüsünün bilinçli yönlendirmesiyle uygun olmayanların üremesini engellemektir.” -Tesla, 1935

Öjenik: Kaba hâliyle ilk kez Platon tarafından ortaya atılmış, ancak modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından formüle edilmiş, sağlıksız ceninleri ayırıp sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.

İnsan Emeğinin Yerini Makineler Alacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 5

Tesla, işgücünde makinelerin çoğalmasını savundu.

“Sorunlarımızın çözümü, makineyi yok etmekte değil, makineye hakim olmakta… Bugün de insan eliyle yapılan sayısız faaliyet, otomatlar tarafından gerçekleştirilecektir… Yirmi birinci yüzyılda robot, eski uygarlıkta köle emeğinin işgal ettiği yeri alacak.” -Tesla, 1935

Uçan Makineler Irkları Birleştirecek

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 6

Tesla, bir zamanlar uçan makinelerin yakıtsız uçmayı başarabildiğine, uluslararası hız ve kolaylıkla seyahat etme yeteneğinin uluslar ve ırklar arasındaki gerilimi azaltacağına inanıyordu.

“..[uçan makineler] uluslararası çıkarları uyumlu hale getirerek siyasi olarak etkili olacaktır; farklılıklar yerine anlayış yaratacaktır.” -Tesla, 1926

Haberler Her Gün Kablosuz Şekilde Aktarılacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 7

Tesla’nın zamanında, günlük haberleri basılı gazeteler veriyordu, ancak her günkü gazetenin kablosuz olarak ve doğrudan eve teslim edileceğini tahmin ediyordu.

“Bir Başkanın göreve başlaması, dünya çapında bir oyunun oynanması, bir depremin yıkımı veya bir savaşın dehşeti gibi olaylara tanık olabileceğiz ve duyabileceğiz – sanki oradaymışız gibi.” -Tesla, 1926

Su, Hanelere Elektrik Sağlayacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 8

Tesla, güç üretmek için su kaynaklarını uygun şekilde kullanmanın daha pahalı güç kaynaklarına olan ihtiyacı azaltabileceğine inanıyordu.

“Her yerde elde edilebilecek böyle bir güç kaynağı, insan ırkının karşı karşıya olduğu birçok sorunu çözecektir. Benim alternatif sistemim(alternatif akım) 30.000.000 beygir gücündeki su gücünü kullanmanın aracı oldu ve şu anda tüm dünyada bu miktarı iki katına çıkaracak projeler var.” -Tesla, 1926

Kablosuz Enerji Kaynakları Dünyada Devrim Yaratacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 9

Tesla, enerji üretimi ve tüketiminin kablosuz kabiliyete ulaşmasının devrim yaratacağına inanıyordu.

“Gücün kablosuz iletimi ticari hale getirildiğinde, ulaşım ve iletimde devrim yaratacak. Hareketli görüntüler zaten kablosuz olarak kısa mesafeler boyunca iletildi. Gelecekte bu mesafeler sınırsız olacak..” – Tesla, 1926

Düşünceler Fotoğraflanacak

Tesla'nın gelecek öngörüleri - 10

Tesla, araştırması sırasında zihinde oluşan görüntülerin retinaya yansıdığını buldu. Bu görüntülerin de okunabileceği veya fotoğraflanabileceği sonucuna vardı.

“Kişinin hayalinde canlandırdığı nesneler, oluştukları anda ekrana net bir şekilde yansıyacak ve bu sayede bireyin her düşüncesi okunabilecektir. O zaman gerçekten de zihnimiz açık kitaplar gibi olacaktır.” -Tesla, 1933

İlginizi çekebilecek diğer içerikler


Bunlar da ilginizi çekebilir