Yapılan Araştırmalar Eşleri Kendilerinden Daha Fazla Para Kazanan Erkeklerin Strese Girdiğini Gösteriyor

Selim 17 Nisan 2020

İlişkilerde para konuları her zaman zorlayıcıdır, araştırmalar, eşleri kendilerinden daha fazla para kazanan erkeklerin strese girdiğini gösteriyor.

Bir ilişkideki en çetrefilli konuların başında hiç şüphesiz ki para mevzuları geliyor, ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma konunun çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. Erkekler sadece eşleri kendilerinden daha fazla para kazandığında değil, aile bütçesinin %40’ını karşıladıklarında bile stres altına giriyorlar. Bu durumun temel sebebi ataerkil toplumlarda erkeğin evin direği olarak görülmesinden kaynaklanıyor olsa da tek sebep bu değil elbette. Biacaip olarak bu durumun temel sonuçlarını sizler için araştırdık ve aşk ile para arasındaki ilişkinin derinlerine inmeye çalıştık.

Ne kadar çok ekonomik bağımsızlık o kadar çok stres

Çiftler

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, sevgilileri veya eşleri aile bütçesinin %40’ından fazlasını karşıladığında erkeklerdeki stres seviyesi yükseliyor. İlişki doğru orantılı: Erkek ekonomik olarak kadına ne kadar bağımlıysa, psikolojik rahatsızlıklar yaşama ihtimali de o derece yüksek oluyor.

Bu sonuca, ABD’de yaşayan 6 bin heteroseksüel çiftin (evli veya birlikte yaşayan) 15 yıl boyunca takip edilmesinden elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ulaşılmış. Stres seviyeleri, üzgün, endişeli, rahatsız, umutsuz ve değersiz hissetme kriterlerine göre hesaplanmış.

Maskülinite ve güç dengesizliği

Çiftler 2

Bu bağlantının sebeplerinden biri, belki de birincisi toplumlardaki ataerkil yapı. Nesiller boyu, pek çok kültürde eve ekmek (para) getiren kişinin erkek tarafı olması beklendi ve bu beklenti direkt olarak maskülinite ilişkilendirildi. Bu beklenti erkekler üzerinde bir yük oluşturdu ve psikolojik rahatsızlıklar için hissettirmeden bir temel oluşturdu.

Cinsiyet konusunun ötesindeki bir başka açıklama ise, partnerlerden birinin daha yüksek gelire sahip olmasının doğurduğu güç dengesizliği. Bu dengesizlik kendini hem harcamalarda hem de birikimlerde gösterdi ve zaman içerisinde çiftler arasındaki ilişkinin bozulmasına yol açtı. Daha düşük gelire sahip olan taraf ilişkide kendini daha kırılgan ve hassas bir durumda hissediyor ve ayrılık ve boşanma düşünen taraf ekseriyetle düşük gelire sahip olan taraf oluyor.

Her kuralın bir istisnası vardır

Çiftler 1

Erkekteki stres seviyesi ile aile bütçesine yaptığı ekonomik katkı arasındaki direkt ilişkinin de istisnaları var elbette: O da kadının evlenmeden veya birlikte yaşamaya başlamadan önce de daha yüksek gelire sahip olan taraf olması. Bu durumda, çiftin gelirleri arasındaki fark ilişkinin daha başında tolere edildiği için ileride büyük sorunlara sebep olma olasılığı azalıyor.

Evlenmeden veya birlikte yaşamaya başlamadan önce gelirleri arasındaki farkları bilen çiftler, bunu kabul ederek bir birliktelik kurdukları için, bu konu bir stres kaynağı veya ilişkiyi bozacak bir sorun olarak kendini göstermiyor.

Önemli olan gelir oranı

Çiftler 3

Araştırma sonuçlarına göre, erkeğin ailedeki tek gelir kaynağı olması da strese yol açıyor. Ancak erkeğin daha düşük gelire sahip olduğu zamandaki kadar büyük bir stres olmadığı gözlemleniyor. Bunun sebebi ise sorumluluğun fazla olmasının ve yükü tek başına omuzlamanın getirdiği kaygı ve rahatsızlık.

Bu da bizi başka bir sonuca götürüyor: Erkekler, her iki tarafında aile bütçesine katkıda bulunduğu, ancak erkeğin birazcık daha önde olduğu ilişkilerde daha mutlu oluyorlar. İdeal oran, %60 erkek, %40 kadın olarak hesaplanmış. Kadının bundan daha fazla katkıda bulunması erkekte stresin ve psikolojik rahatsızlıkların önünü açıyor. Bu oranın kadın lehine bozulması, ilişkide problemlerin başlayacağının da bir işareti sayılıyor.

Cinsiyet kaynaklı gelir farkı yavaş yavaş kapanıyor

ERkekler arasında tek kadın çalışan
Yapılan Araştırmalar Eşleri Kendilerinden Daha Fazla Para Kazanan Erkeklerin Strese Girdiğini Gösteriyor

2018 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda sunulan Cinsiyet Gelir Farkı Küresel Raporu’na göre kadın ve erkek arasındaki gelir farkı devam ediyor. 89 ülkede gerçekleştirilen araştırma ve anket sonuçlarından yola çıkılarak yapılan araştırmada kadın ve erkek arasındaki gelir farkının kapanması için 200 yıldan uzun bir süre gerekiyor. Dünyada gelir dengesini sağlama konusunda en başarılı ülkeler ise İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya.

Ancak ağır ağır da olsa dünya gelir dengesizliğini giderme yolunda ilerliyor. 1980’de aile bütçesine erkekle aynı oranda katkı yapan kadın oranı %13 iken, 2000 yılında bu oran %25’e ve 2018’e gelindiğinde ise %31’e gelmiş durumda. Önümüzde uzun bir yol olsa da kadın ve erkek arasındaki gelir farkı kapanmaya devam edecek ve erkekler de bu durumdan rahatsızlık duymamayı öğrenecek.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler


Bunlar da ilginizi çekebilir